ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՃԱՄԲԱՐԸ. ԵՐԿՐՈՐԴ ՇՆՉԱՌՈՒԹՅՈՒՆ

AltTV

«Արմավիրի Զարգացման կենտրոն» հասարակական կազմակերպությունում գործող Ինֆոտուն-ը Եվրասիա Համագործակցություն Հիմնադրամի, Ինտերնյուս Նեթուորքի և ԱՄՆ ՄԶԳ-ի աջակցությամբ իրականացրեց «Արմավիրի ճամբարը. երկրորդ շնչառություն» միջոցառումը: Ծրագրի նպատակն է իրազեկել արմավիրցիներին համացանցի հնարավորությունների մասին և ծանոթացնել համացանցում ակտիվ անհատների և կազմակերպությունների ծավալած գործունեության հետ: Ծանոթանալով ծրագրին, երիտասարդները կկարողանան ճիշտ ուղղորդվել և համացանցում այսուհետ տարածել իրենց սեփական գաղափարները, որոնք հասանելի կդառնան ընթերցողներին:

Ինֆոտուն-01Ինֆոտուն-02Ինֆոտուն-03Ինֆոտուն-04Ինֆոտուն-05Ինֆոտուն-06Ինֆոտուն-07

Advertisements
%d bloggers like this: